Over Schoon

Planetfem is het grootste online vrouwennetwerk van Europa. Op planetfem.com vindt de moderne vrouw alles dat haar dagelijks interesseert en bezighoudt. Entertainment, beauty, fashion, culinair en nog veel meer.  planetfem.com biedt vrouwen de beste content, dagelijks geupdate.

Maar Planetfem is meer. planetfem.com maakt namelijk gebruik van een netwerk van eigen websites die zich specifiek richten op al deze onderwerpen die vrouwen interesseren en die hiermee al een grote groep vrouwen bereiken. Zo vormt Planetfem niet alleen het grootste vrouwennetwerk platform van Nederland met de hoogste dekking binnen de doelgroep, maar zijn wij ook in staat de beste content aan te bieden, die nergens anders te vinden is.

Naast de partnersites beschikt Planetfem over een eigen gespecialiseerde webredactie die zich dagelijks inzet hoogstaande content te creëeren en te waarborgen. Als planetfem.com nemen wij onze filosofie namelijk heel serieus en zorgen wij er iedere dag opnieuw voor dat de content die wij bieden niet alleen klopt maar ook blijft voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die wij onszelf  stellen.